Uydu Yer Gözlem Uygulamaları Yaz Okulu 2016

Giriş:

İkinci Uydu Yer Gözlem Uygulamaları (UYGU) Yaz Okulu, 13-16 Haziran 2016 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde yapılacaktır.  Yaz okulu, IEEE GRSS Türkiye Bölümü ve İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Dört gün sürecek yaz okulunun hedef kitlesi, çok boyutlu uzaktan algılama verisi ve uygulamalarıyla ilgilenen lisansüstü eğitim ve postdoktora yapan genç araştırmacılar, kamu kurumları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardır.  Etkinliğe toplam 30 kişi kabul edilecektir. Yaz okulu kayıtları ücretsizdir.

Hoş Geldiniz:

Uydu yer gözlem uygulamaları, optik, termal ve radar gibi değişik uzaktan algılama sensörlerinin yapmış olduğu ölçümlerin işlenerek, atmosfer, denizler, sahiller, nehirler, toprak, tarım ürünleri, ormanlar, doğal yaşam, doğal kaynaklar, insan yapımı altyapılar ve bunların zaman içindeki değişim durumu hakkındaki doğru güvenilir bilgiler çıkarılmasını amaçlar. Günümüzde çeşitli sensörlerle donatılmış yüzlerce yer gözlem uydusu Dünya yörüngesinde bulunmaktadır.  Uydu geliştirici ülkeler önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde daha gelişmiş birçok uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlamaktadır.  Bu verilerin çoğu sivil uygulamalar doğrultusunda ortaklıklar kullanılarak satın alınabilmektedir ve kendi ihtiyaçlarımıza özgü uygulamalar geliştirmek için fırsatlar sunmaktadır. Bu yaz okuluyla IEEE GRSS Turkey Chapter olarak uydu yer gözlem uygulamalarının ülkemizde kullanımının artmasını sağlayacak yetişmiş genç araştırmacı sayısının artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu ve benzeri etkinlikler, ülkemizdeki hayata geçmiş uydu yer gözlem uygulamaların kapsamının ve sayısının artmasına ve kendi geliştireceğimiz uydu teknolojilerinin daha sağlıklı konumlandırmamıza yardımcı olacaktır.

Ortak öğrenme imkanlarının geliştirileceği fırsatlar sunacak olan bu yaz okulunun hedeflerini:

  • Uydu yer gözlem hiperspektral verilerinin işleme prensiplerinin öğretilmesi ve değişik alanlarda uygulanmasının gösterilmesi,
  • Çok boyutlu uydu yer gözlem verilerinin işlenmesinde makine öğrenme tekniklerinin kullanılması
  • Çok boyutlu uydu yer gözlem radar verilerinin işlenmesinde istatistik ve bilgi teoreminin kullanılması ve uygulanması
  • Ülkemizin uydu veri kullanımının artırılması ve çeşitlilik arz eden uydu yer gözlem verilerinin kullanımında disiplinler arası etkileşimin artırılması

olarak sıralayabiliriz.

Uydu verilerinin kullanımının farkındalığını artıracak hem de farklı paydaşların etkileşimini artırarak verilerin daha etkili kullanımının önünü açacağına inandığımız bu yaz okulu etkinliğine sizin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın katılımını diler, saygılarımızı sunarız.

Doç. Dr. Esra Erten, İTÜ

UYGU 2016 Düzenleme Kurulu Başkanı