Giriş

4 Mar

İkinci Uydu Yer Gözlem Uygulamaları (UYGU) Yaz Okulu, 13-16 Haziran 2016 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde yapılacaktır.  Yaz okulu, IEEE GRSS Türkiye Bölümü ve İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Dört gün sürecek yaz okulunun hedef kitlesi, çok boyutlu uzaktan algılama verisi ve uygulamalarıyla ilgilenen lisansüstü eğitim ve post-doktora yapan genç araştırmacılar, kamu kurumları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardır.  Etkinliğe toplam 30 kişi kabul edilecektir. Yaz okulu kayıtları ücretsizdir.